avaa
Firstbrokers

Palvelumme

Auditointi

 • vahinkohistorian analysointi
 • riskienhallinta
 • vakuuttajien ja palveluntuottajien arviointi ja valinta
 • palvelujen ja palveluntuottajien kilpailuttaminen
 • vahinkojentorjunta
 • riskisuhde ja oma riskinottohalukkuus- ja kyky
 • vakuutusturvan kattavuus
 • vaatimusten ja määräysten mukaisuus (compliance)
 • mahdolliset aukot vakuutusturvassa ja vakuutusmäärien riittävyys

Design

 • vakuuttajien ja palveluntuottajien valinta
 • omavastuut ja korvauskatot
 • työnantajan tavoitteet ja toimintatavat
 • budjetti ja taloudelliset tavoitteet
 • riskien siirtämisen vaihtoehdot
 • vakuutusten hallinnointi
 • master -vakuutusohjelmat ja riskinjakosopimukset (layers)
 • markkinakäytännöt
 • lainsäädäntö
 • verotuksen huomiointi; vakuutusvero, palokuntamaksu, työntekijäetuuksien verotuskohtelu
 • riskienhallintasalkku
 • etuuksien taso ja kattavuus
 • työntekijöiden pysyvyyttä tukevat ratkaisut
 • yhden palvelupisteen ratkaisu yrityksille

Hallintopalvelut

 • yhteenvedot
 • raportointi
 • toimeksiantojen toteuttaminen
 • tilapäiset tukitoimet ja - palvelut
 • neuvottelut palveluntuottajien kanssa
 • seuranta ja sopimusten voimaansaattaminen
 • viestintä ja koordinointi osapuolten välillä
 • yhteistyö eri sopimuskumppanien kanssa
 • asiakirjojen tarkistus ja säilytys
 • vakuutusmaksujen laskutus
 • vakuutusten uusiminen ja muutokset
 • vakuutustodistukset
 • vakuutusmaksut
 • lomakkeet
 • korvaushakemukset ja -konsultointi